Tim

Dr. Radomir Ljubisavljević, spec. oralne hirurgije, diplomirao 1974. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, gde je i specijalizirao 1982. Vlasnik i osnivač ordinacije. Jedan od začetnika privatne prakse u Srbiji. Jedan od osnivača Društva privatnih doktora stomatologije Srbije.

Dr. Olivera Janković, specijalista oralne hirurgije, diplomirala 1996. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, a specijalizirala na Klinici za oralnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta u Beogradu 2004. Zaposlena je u ordinaciji od 2009.

Dr. Marija Ljubisavljević, diplomirala 2018. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, od kada i radi u ordinaciji.

Dr. Aleksandar Antić, diplomirao 2013. na Stomatološkom fakultetu u Beogradu, zaposlen u ordinaciji od januara 2020.

Stomatološka sestra Zorica Rakić Milićević, zaposlena od 1995.

Stomatološka sestra Jovanka Bjelobrk, zaposlena od 2006.