Estetska stomatologija

Kod pacijenata kod kojih i pored toga što imaju sve zube a nisu zadovoljni njihovim izgledom, primenom različitih terapijskih mera moguće je promeniti boju, oblik, simetriju a time i estetiku.

Tako je nastala nova oblast, estetska stomatologija, koja naglašava estetsku komponentu kod već ocuvane funkcije i zdravlja oralnih tkiva.

Poboljšanje karakteristika materijala kao što su keramika i cirkonija, i upotreba kompjuterskih sistema za izradu nadoknada, tzv. CAD/CAM tehnologija, dovela je do buma u estetskoj stomatologiji.