Oralna hirurgija

Ukoliko patologija prevazilazi okvire zuba tj. zahvata okolna meka tkiva i kost potrebni su oralno-hirurški zahvati.

Najčešće oralno-hirurške intervencije su:

  • apikotomija-terapija periapikalnih procesa
  • rutinska i hirurška vađenja zuba
  • terapija cista zuba i vilica
  • hirurško vađenje impaktiranih-neizniklih zuba
  • terapija parodontopatije-režanj operacije
  • cirkumcizije i frenektomije