Parodontologija

Parodontopatija je bolest koja zahvata potporna tkiva zuba a uglavnom je posledica dejstva bakterija koje se nalaze u zubnim naslagama.

Ona zahvata kost, zube, desni i pripojni ligament zuba, pa terapija podrazumeva tretman istih. Terapija uključuje niz procedura od uklanjanja naslaga do primene laserskog fotodinamskog sistema i hirurškog tretmana uz korišćenje zamenika za kost, proteina gleđnog matriksa, transplantata vezivnog tkiva...