Garancija za usluge
Objavljeno: 2015-03-18 11:39:51


Od osnivanja ordinacije, negujemo praksu garancije na učinjene usluge.
Za konzervativne radove ( plombe i nadogradnje ) garantujemo dve godine , a za protetske radove(proteze,krunice,mostovi…) garantujemo četiri godine .
Ovo podrazumeva da se sve korekciije i reparature radova u tom periodu ne naplaćuju
Postoje uslovi koje pacijenti treba da poštuju da bismo mogli da uvažimo reklamaciju:
-da se pridržavaju upustva kojeg po završetku svakog konzervativnog i protetskog rada dobija od terapeuta
- da redovno održava higijenu usta i zuba
-da bar jednom u šest meseci ili po potrebi ranije, dođe na kontrolni pregled.
-garancija ne pokriva oštećenja radova nastala delovanjem spoljne sile.