Lokator proteze na implantima
Objavljeno: 2015-02-25 13:02:00

Kod pacijenata koji nemaju ni jedan svoj zub potrebno je izraditi totalne proteze.

Često totalne proteze ne stoje pouzdano na viličnim grebenima. U takvim slučajevima je potrebno ugraditi implante za koje se ''kači'' proteza i na taj način se postiže sigurno fiksiranje totalnih proteza.

Obično se ugrađuje od 2 do 4 implantata.

Sistem lokatora se postavlja tako da je jedan deo na implantu, a drugi u protezi.

Spajanjem ova dva dela se obezbeđuje "kopčanje" proteze za implante. Na taj način one pouzdano stoje i obezbeđuju normalnu funkciju, a pritom se jednostavno održavaju.